Tekući document je razvijen uz finansijsku podršku Evropske Unije. Za sadržaj su odgovorne Agencija za regionalni razvoj i biznis centar –Vidin i Regionalni centar za održivi razvoj i razvoj preduzetništva “Timok” d.o.o. Zaječar.  Neće biti smatran kao pozicija Evropske Unije
      


 

 

OKRUG VIDIN

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


 

 

Okrug Vidin je pozicioniran u sevezapadnom delu Bugarske u dolini Dunava. Teritorija se prostire od račvanja reke Dunav do planinskih masiva Stare planine.

Vidin kao administrativni centar je smešten na obali Dunava, 30-35 metara iznad nivoa mora. U okrugu Vidin postoje 56 kulturnih spomenika, kasno antičkih i srednjevekovnih predela, crkvi, džamija i zgrada.
U okrugu se mora videti:

  • Tvrđava Baba Vidije

  • Pećina Magura

  • Belogradčik stene

Uz finansijsku podršku Evropske Unije

  program pogranične saradnje Bugarska – Srbija