Tekući document je razvijen uz finansijsku podršku Evropske Unije. Za sadržaj su odgovorne Agencija za regionalni razvoj i biznis centar –Vidin i Regionalni centar za održivi razvoj i razvoj preduzetništva “Timok” d.o.o. Zaječar.  Neće biti smatran kao pozicija Evropske Unije
      


 

 

OKRUG PERNIK

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


 

 

Oblast Pernik se nalazi u zapadnij Bugarskoj. Graniči se sa planinom Zavalo na severu, planinom Ljiljan na severozapadu, planinom Vitoša na jugoistoku i planinom Koniavska na jugu. Zauzima teritoriju od 20 269,8 m2.

Deo je planinske jugozapadne Bugarske. gradovi i sela su na nadmorskoj visini od 650 do 950 metara. Oblast Pernik se teritorijalni graniči sa oblastima Sofija i Čustendil, i Srbijom na zapadu. Veliki deo „Vitoša“ nacionalnog parka je u ovoj oblasti a glavni grad oblasti je smešten na obodu reke.

„Ždrelo“ je jedinstveno prirodno delo, formirano tokom milenijuma i nazvano „Transkoto“ i „Lomiškoto“ po obližnjem gradu i selu.

Uz finansijsku podršku Evropske Unije

  program pogranične saradnje Bugarska – Srbija