Tekući document je razvijen uz finansijsku podršku Evropske Unije. Za sadržaj su odgovorne Agencija za regionalni razvoj i biznis centar –Vidin i Regionalni centar za održivi razvoj i razvoj preduzetništva “Timok” d.o.o. Zaječar.  Neće biti smatran kao pozicija Evropske Unije
      


 

 

OKRUG BOR

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


 


Bor se nalazi u središnjem delu istočne Srbije. Iako je okružen visokim planinama (Stol 1156 m, Veliki Krš 1148 m i Crni Vrh 1043 m) grad Bor ima relativno malu nadmorsku visinu 378 m.
Geografske koordinate grada su 44° 25' severne geografske širine i 22° 06' istočne geografske dužine što prouzrokuje da je klima Kontinentalna (istočnoevropska). Prosečna godišnja količina padavina je 688 mm, snežni pokrivač se zadržava 60 dana, a srednja godišnja temperatuje je 10,2 °C.     
Opština Bor sa svojih 856 km2 spada u red prostranijih opština u Srbiji, ali sa manje brojnom populacijom 60 000 stanovnika. U sklopu borske opštine nalaze se 12 seoskih naselja (Brestovac, Zlot, Slatina, Krivelj, Donja Bela Reka, Metovnica, Šarbanovac, Oštrelj, Gornjane, Bučje, Luka i Tanda).
Na teritoriji opštine Bor ima preko 400 km puteva, od čega oko 300 km sa asfaltnom podlogom. Bor je sa glavnim železničkim magistralama povezan: u pravcu juga linijom Bor-Niš a prema severu Bor-Beograd. Savremena saobraćajnica Bor-Selište-Paraćin povezuje područije Bora sa auto-putem Beograd-Niš. Putem prema Donjem Milanovcu Bor izlazi na Dunavsku (Đerdapsku ) magistralu.

Uz finansijsku podršku Evropske Unije

  program pogranične saradnje Bugarska – Srbija