Настоящият документ е изработен с финансовата помощ на Европейския съюз.Отговорността за съдържанието на настоящият документ се носи единствено от  Агенция за регионално развитие и Бизнес център - Видин и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че той изразява възгледите на Европейския съюз.      


 

ОБЛАСТ ЗАЙЧАР

ФЕСТИВАЛИ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


 Етно фестивал „Църноречие песни и игри”, Болевац
.
Провежда се всеки юни и представя традициите в местна култура. С песни и фолклорни танци се показват различните етно културни пластове. На този фестивал се представят обичаи свързани с ритуалната магия, чиито корени датират още от славянската митология и мита за древната цивилизация.

 Фестивал на младежката култура в Сърбия
.
През 1951г. група студенти от Тимошкия регион решили да организират многокултурен сбор. Идеята е реализиране през 1962г., когато се състояли студентски игри с над 300 студента от няколко града в Тимошкия и Нишския регион. От 1972г. сборът се нарича фестивал на младежкат култура в Сърбия. Сега фестивалът е традиция, продължаваща 5-6 дни в началото на юли, организирано от Министерството на културата и община Княжевац.

 Проява „Молитви под Миджур”

Туристическата проява наречена „Джорджевдан срещи” – молитви под Миджур и провежда в селата Вртовач и Балта Бериловач, отдалечени на 35км от Княжевац. Първата част от проявата се провежда на 6 Май в с.Вртовач, а втората на следващия ден в с.Балта Бериловач. Културно-артистичната програма предлага спортни игри, състезания по красота и състезание по готвене на традиционни ястия.

 


Празник на Панаджур
Под Стара Планина в с.Яловик Извор на 40км. от Княжевац всяка година на 28 август се провежда фолклорен фестивал наречен „ПАНАДЖУР”, на който се събират певци и оркестри.
 Празник при Кадибоаз
Организира се през уикенда около 19 юли. В селата Ново Корито (Сърбия) и Салаш (България) се организира търговски панаир, на който се представят националната култура и стоки от двете страни.

 Фестивал на виното „ПРВИСИ”
Панаирът се организира в средата на февруари и на него са представени вонипроизводителите от Княжевац и региона с гости от страната и чужбина, Освен на необикновените вина посетителите могат да се насладят и на различни видове сирена от региона

 

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПО ПРОГРАМА ФАР “ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ