Настоящият документ е изработен с финансовата помощ на Европейския съюз.Отговорността за съдържанието на настоящият документ се носи единствено от  Агенция за регионално развитие и Бизнес център - Видин и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че той изразява възгледите на Европейския съюз.      


 

ОБЛАСТ ЗАЙЧАР

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ  -> МУЗЕИ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


 


Национален музей Зайечар
Националният музей е учреден на 27 март 1951г. от градския съвет на общината.
Името Национален музей получава през 1978г. Сградата на музея е построена през 1927г. на площ от 750кв.м. от които 390кв.м. са изложбена площ.
Музеят е отворен за посетители всеки работен ден от 8 до 16ч. И в празници от 9-13ч. Таксата е 60 динара за възрастни и 50 за деца. Задужбина „Николе Пашич“
Адрес: ул. „Николе Пашич 126, 19000 Зайечар
Адрес: Moše Pijade 2, 19000 Зайечар
Тел+381(0)19/422-930                              www.narodnimuzejzajecar.org.yu

 

 


Задужбина « Николе Пашич »
 
Създадена е през 1992 с целта да организира и подпомага работата във всички области свързани с живота и постиженията на Николе Пашич (1845 – 1926), Сръбски и Европейски политик и дипломат, Досега задужбината е вдигнала паметник на Пашич, организирала е няколко международни конгреса, филмирала е документарен филм, открила е мемориал в негова чест.


Музей Княжевац

Музеят се намира в сградат от 1906г. и представя предмети подредени в хронологически ред и тематично.
Предметите са оригинали и копия на предмети съхрнявани в Белград, Ниш и Зайечар. Те са подредени по културни и исторически теми: човека и природата, праистория, римско време, Бизантия – славяни, средновековието, нумизнатични колекции, турско време, Тимошкото възстание, движение на работниците и т.н. Етнографската колекция на вълнени чорапи е уникална в света и е обявена за културен паметник от 1965г.
Музей Княжевац
Ул.”Караджорджева” 15
19350Княжевац
Тел/факс: +38119 731 407, 019 730 665
e-mail:   timacum@ptt.yu


Галерия с наследството на Милун Митрович
Милун Митрович е роден в Сокобаня и има над 170 творби. В красива сграда на мраморен булевард е отворена галерия с наследството му. Там могар да се намерят и много други сръбски и световни произведения на изкуството.

 
 


Музей на дома
Музеят на дома е разположен в сграда строен през XIX век. Музеят е във финален стадий на реконструкция. Съдържа експонати от археологически, етноложки и исторически периоди.

 

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПО ПРОГРАМА ФАР “ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ