Настоящият документ е изработен с финансовата помощ на Европейския съюз.Отговорността за съдържанието на настоящият документ се носи единствено от  Агенция за регионално развитие и Бизнес център - Видин и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че той изразява възгледите на Европейския съюз.      


 

ОБЛАСТ ЗАЙЧАР

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ -> РЕЛИГИОЗНИ ОБЕКТИ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


 

 


Църква в Зайечар
През тази година турският байлиф одобрява строежа на малка църква, която с помощта на княз Милош е построена през 1834г. Над църквата се издига висока камбанария с 5 камбани.

 

 

 


Манастирът “Суводол”

Н
амира се в югоизточната част на община Зайечар в областта на с.Селака. Манастирът е посветен на раждането на богородица. Счита се за един от най-старите в Сърбия и се свързва с дюк Лазар. Точното време на строежа му е неизвестно, понеже архивът на манастира е бил опожарен по време на сръбско-турските войни през 1876-1878г. Според географа Йосиф Панчич, който посетил манастира през 1863г. целият интериор е бил посветен на Исус Христос. Според народните предания по време на стоителството понтиф Евгений пут Сейнт Пантелеймон остава в олтара. Поради тази причина много болни хора идват в манастира. Днес той е женски манастир.Манастир Св.Петър и Павел в Грлище
Манастирът се намира близо до Грлище на 14км. От Зайечар на брега на Грлиско езеро. Манастирът е посветен на апостолите Св.Петър  Павел. Според наличните данни манасатирът е построен в късното средновековие, Близо до църквата в североизточна посока има гробове на свещеници, най-старият от които е от първата половина на XIX век.
 


Църквата Св.Богородица -
Сокобаня
Строена е през 12 век в Йошаничи спа на 15км от Сокобаня. Тя е най-старата запазена църква в региона. Църквата се намира в селото Йошаничи спа, до който води пътя от фонтан Милош. Църквата е опожарявана от турците, понеже е строена от камък се е запазила и сега е частично реставирирана и консервирана.


Църква Свето Преображение Господне

Строена е през 1894г. в сръбско-византийски стил със статуята на Митрополит Михайл на входа. Намира се в центъра на Сокобаня на мраморния булевард. Църквата пази добре съхраняван архив от 1835г. с изключение на периода 1912-1918г., когато български войници го опожарили.

 


Манастир Йерменчич

Близо до този манастир има множество извори. Няма писмени свидетелства за строителството на манастира, тъй като те са унищожени от турците през 1796г. Легендите разказват, че манастирът е построен от ерменски войници, които участвали в битката при Косово.
Намира се в планината Озрен на 850м. надморска височина и на 8км. от Соконабя.  


Манастирът „Св.Троица” 

Разположен е на склоновете на Стара Планина на 15 км. от Княжевац на брега на р.Трговиски Тимок. Бивал е опожаряван и унищожаван много пъти в миналото. Единственото свидетелство за неговия основател говори за деспот Лазар през 1457г.

 

 

Църква „Св. Богородица”
Тази църква се намира в Долна Каменица и един от най-оригиналните и ценни паметници в Тимошката епархия. Тя датира от XIIIв. и представлява комбинация от ренесансова, готическа и „моравска” архитектура. Църквата е произведение на изкустовото и е от огромно значение както със иконографска значимост, така и с това, че някои от фреските й са уникални за Сръбското средновековие.
 


Църквата Св.Никола
от манастира Лапусня Голямата църквка Св.Никола на стария манастир е разположена нагоре по възвишението Вучия Глава, близо до Ртан и западно от село Луково. В миналото е била централна църква за цялата област, а сега паметник от първа категория, защитена със закон от 1948г.


Манастир Лозица

Намира се в полите на планина Ртан, вляво от пътя Зайчар – Парачин на 3 км. От село Криви вир. Манастирската църква е посветена на Св. Архангел Гавраил. На 26 юли тук се събират вярващите, за да почетат светеца. Манастирът е паметник от 1980г.
 


Църквата Св.Илия в Болевац
Църквата Свети Илия в Болевац е издигната през 1861г. и осветена 2 години по-късно. Свещенникът по това време Милия Петровия е организирал дарителска кампания за построяването на църквата.

 

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПО ПРОГРАМА ФАР “ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ