Настоящият документ е изработен с финансовата помощ на Европейския съюз.Отговорността за съдържанието на настоящият документ се носи единствено от  Агенция за регионално развитие и Бизнес център - Видин и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че той изразява възгледите на Европейския съюз.      


 

ОБЛАСТ ЗАЙЕЧАР

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ -> КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


 

 

Феликс Ромулиана
Късен античен замък Гъмзиград – Феликс Ромулиана (III – IVв.) се намира близо до пътя Парачин – Зайечар на 11км. От Зайечар. Селището се простира на 6,5 хектара с отбранителна система от 12 кули и руини от по-стара система с 4 кули. Разкопките започват през 1953г. и разкриват няколко палата и храмове. На хълма Магура са открити комплекс с 2 крипти и два тунелс.Хронологияно Гъмзиград е разделен на 6 периода Късно историческо селище от II и I в.пр.н.е.Римско имение (villa rustica) от III в. Имперски замък от края на III и началото на IV век
.Църковно имение от IV-V век.Ранно византийско селище от V-VII век.Средновековна кула от XI век.Най-важният период е времето когато замъкът е бил имперески дворец в края на III и началото на IVв., когато са били построени 2 укрепления, палати, храмове, сгради за войници и гости, складове.

 

 


Страноприемница Радул-бег

Страноприемницата Радул-бег е строена в началото на XIX в. и представя едни от най-старите предмети в града и е част от историческия музей. Страноприемницата има 4 етажа и 2 галерии. В апартамента има постоянна изложба „Стар Зайечар”

 

 


Турска мелница
Турската мелница е един от най-старите обекети в община Зайечар. През 1977г. е завършена реконструкцията й, като е запазен автентичния й вид. Обектът е част от Националния Музей, а отвътре е разположен ресторант, който предлага традиционни гозби.
 


Сокоград

Най-известният и добре запазен паметник в Сокобаня е Сокоград. Археологически разкопки потвърждават, че Сокоград е построен през 1 век. Състои се от две части: горна и долна. В горната част се намира защитната кула и висока защитна стена с уръдия и воден ров. Долната част е била във формата на пентагон с два купола.Сокоград се намира в югоизточната част от басейна Сокобаня. Днес Сокоград представлява национален паметник на културата. Горната част е частично реставрирана, но поради трудния подход до обекта препоръчваме да използвате опитни водачи за посещение на кулите.

 

Фонтана Милош
Близо до археологическото място Требич се намира фонтан посветен на принц Милош Обретенович. Той е построен през 1860г. и няколко пъти е бил престрояван, запазвайки автентичния си атил.
Разположен е на главния път от Алексинац за Сокобаня. Принц Милош Обренович се е лекувал тук и по негова заповед е построен фонтан на входа на заведението.


Турска баня

Единствената работеща турска баня
(на сръбско-латински: Амам) в тази област се намира в централната част на парка. Банята е от римския период. Малките бани са от турския период. Те са престроявани няколко пъти, но са запазили оригиналната си историческа стойност. Амам се намира в центъра на Сокобаня. Там има амфитеатър, където през лятото се провеждат няколко културни прояви. Амам днес е център на здравето, уникален в целия свят.

 


Тимакум Минус, римско укрепление
I VI в.
Тимакум Минус (Равна, Кулине или Градище) представлява римско селище датиращо от I в. и престроено през Ivв. Обектът се намира на север от Княжевац на левия бряг на р.Тимок. Вярва се, че мястото е било военен лагер в началото и после през III, IVв.е прераснало в крепост. Запазените рисунки и планове показват че съоръжението се е използвало за форт с отбранителни стени и кули. В близост до укреплението е имало селище от около 20 хектара с къщи, храмове и термални води. Мястото е проучвано за първи път през 1899г., а Археологическият Институт в Белград провежда разкопки през 1975. Открити са десетки паметници на римската култура, както и голям брой бронзови и мраморни скулптури, образци на изкуство и производство. Част от тази ценна колекция се пази в музеите в Белград, Зайчар, Ниш о Княжевац.


Гургусовачката кула
Първото сръбско възстание в областта на Княжевац се се е състояло през 1807г., когато хайдук Велко напада Гургусовач, но не успява да го превземе до Сръбско Руската победа на Малайница. След разгрома на сърбите при Чегар, турските орди покоряват Гургусовач отново. Когато Сърбия е разгромена през 1813г. Гургувач е прикрепен към Видинската паша до освобождението от Турция и връщането му в Сърбия през 1833г.

 


ЕТНО ПАРК
Намириа се в с.Равна на 8км, северно от Княжевац на югоизточните склонове на Тупизница. Етнопаркът пресъздава средата на патриархалното общество през XIX в. с жилищни и производствени сгради. Най-старите къщи в селото, както и училището са били построени през 1906г. и са паметници на културата. Изборът на селото за етно парк е повлиян от близостта на антично селище Имакум Минус, което е основата за създаването на много ценен лапидариум от римски паметници. Заради значимите открития направени в сградата на училището с.Равна експонираще редица обекти, превръщайки лапидариума и реставрираните къщи любимо място за почитателите на антики.

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПО ПРОГРАМА ФАР “ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ