Настоящият документ е изработен с финансовата помощ на Европейския съюз.Отговорността за съдържанието на настоящият документ се носи единствено от  Агенция за регионално развитие и Бизнес център - Видин и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че той изразява възгледите на Европейския съюз.      


 

ОБЛАСТ ВИДИН

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ  -> ЧИТАЛИЩА

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


 


Читалище
"Цвят"
гр. Видин 3700, пл. "Бдинци" 6
тел:+359 94/601674; +359 94 601675; +359 94 / 601421
   
e-mail: tsvyat.vidin@chitalishte.bg
Читалището е основано през 1870 г. Поддържа традиционните дейности и създава нови, адекватни на днешните условия форми за работа с деца, младежи и възрастни.

 


Читалище "Развитие"
гр. Белоградчик 3900,   пл. ”Възраждане" 1
тел: +359 9321/ 3359, +359 9321 / 3479

e-mail: slovobel@mail.bg
Читалище "Развитие" е създадено през 1893 година от трима родолюбиви българи – Савчев, Кубадинов и Цеков. Първото му име е "Пчела". Имало е кино със собствени машини, театрален състав, духов оркестър.

 


Читалище "Пробуда"
гр. Грамада 3830, пл. "Мико Нинов" 1
тел: +359 9337/ 22 54
През 1909 г. е основано местно читалище с красноречивото име "Пробуда". През различните години от дейността на читалището се действали: школи по акордеон, цигулка, пиано, гъдулка, тамбура и кавал, духов оркестър, смесен народен хор, самодеен театрален колектив, детски театър.


Читалище "Развитие"
гр. Брегово 3790   
тел: +359 9312 / 24 45

Читалището е основано на 26 декември 1897 г. от група учители от основното училище. Първият председател е Васил Давидов, първият библиотекар - Н. Ф. Николов. Първият устав е подписан от тогавашния министър на народната просвета Иван Вазов.


Читалище  "Просвета"
Кула. 3800 адрес: ул. "Възраждане" 21
тел.: +359 938 / 2171

Читалище "Просвета" е основано през 1882 г. по инициатива на учителя Нено Корманов. През 2002 г. читалището чества 120-годишен юбилей.


Читалище  "Паисий Хилендарски"
гр. Димово
3750 адрес: ул. "Свилен Русев" № 3
тел.: +359 9341/ 378

Читалище "Паисий Хилендарски" е основано на 1927 г. Свързано с културното развитие и традиции на града, то става средище на изява на родолюбие и духовно богатство.


Читалище  "Мито Марков"
с. Макреш
тел: +359 9 339 278
Читалище "Мито Марков" е основано през 1912 г. под името "Светлина" с председател Васил Миков. Отначало библиотечният фонд се попълва от дарения.

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПО ПРОГРАМА ФАР “ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ