Настоящият документ е изработен с финансовата помощ на Европейския съюз.Отговорността за съдържанието на настоящият документ се носи единствено от  Агенция за регионално развитие и Бизнес център - Видин и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че той изразява възгледите на Европейския съюз.      


 

ОБЛАСТ ВИДИН

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ -> РЕЛИГИОЗНИ ОБЕКТИ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


 


катедрала “Св. вмчк Димитър"
гр. Видин
Първия изграден храм с това име датира от ХVII в. Той е дървен и просъществува около два  века.Катедралния храм “Св.вмчк Димитър” е втори по големина след храм-паметника “Св. Александър Невски” в София. Височината на централния купол на “Св. вмчк Димитър” е 33 м.


църква “Св.Преподобна Петка”
гр. Видин
Намира се срещу музея “Кръстата казарма”. Построена  през 1627 г. тя е вкопана в земята. Над вратата е запазен славянски надпис, който гласи, че църквата е изографисана през 1633 г.
О
творена е за посещение всеки петък.


църква “Св. Николай Мираклийски чудотворец
гр. Видин
Намира се в двора на Видинската митрополия в съседство с църквата “Св.
Пантелеймон”, мавзолея на Антим І и епархийското училище. Построена е през 1926 г.


мавзолей на "Антим I"
гр. Видин
Мавзолеят на първия български екзарх Антим I представлява квадратна постройка. Куполната постройка е изградена от бял камък.  Вътрешните стени на помещението са изографисани. В подземието има саркофаг с  останките на Антим I.


Раковишки манастир "Св. Троица"
с. Раковица

Манастирът е
изграден през Средновековието по време на Видинското царство на Иван Срацимир. В първоначалния си вид манастирската обител е разрушена от турците и до наши дни в оригинален вид е оцеляла само църквата, която със своята кубична форма и куполен  в архитектурно отношение  прилича на Боянската църква.


Албутински скален манастир
с. Градец

М
анастира е бил изграден в скален масив, като са  използвани естествените плитки пещери и скални навеси.      В наши дни манастира е изгубил значението си на религиозно средище.
 Джамия и библиотека на Осман Пазвантоглу
гр. Видин
Джамията е изградена около 1798-1800 г. Представлява масивна каменна постройка със ориенталска архитектура. Различното в джамията е, че на върха на минарето има поставено сърце, вместо полумесеца характерен за другите постройки от този тип  по света.
 Еврейска синагога
гр. Видин
Намира се  в близост до замъка “Баба Вида”. Построена е през 1894 г. за еврейски молитвен дом. Архитекта проектирал уникалната сграда е неизвестен. Понастоящем синагогата е изгубила функциите си и е в полуразрушен вид.
 

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПО ПРОГРАМА ФАР “ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ