Настоящият документ е изработен с финансовата помощ на Европейския съюз.Отговорността за съдържанието на настоящият документ се носи единствено от  Агенция за регионално развитие и Бизнес център - Видин и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че той изразява възгледите на Европейския съюз.      


 

ОБЛАСТ ВИДИН

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ -> КУЛТУРНО_ИСТОРИЧЧЕСКИ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


 


Средновековен замък “Баба Вида”
гр. Видин
тел: +359 94/ 601705
Работно време: 9.00 - 17.00 ч

Замъкът "Баба Вида" се издига на брега на р. Дунав в североизточната част на град Видин. На това място, доминиращо над околните низини, са били съсредоточени още от древността крепостните съоръжения на града.Той има статут на паметник на културата от национално значение и е единствената изцяло запазена средновековна постройка в България. Завършен вид "Баба Вида" добива през XIV век при управлението на цар Иван Срацимир. "Баба Вида" е включена в списъка на 100-те национални туристически обекта.

 

 Стамбол капия
гр. Видин

Стамбол капия е главната порта на Видинското кале ограждало в миналото града.
Тя представлява засводен проход, в чиито стени има изградени караулни помещения. Освен Стамбол капия, добре запазени още са и Еничер, Пазар, Топ  и Телеграф капии.
 


 


Белоградчишка крепост
гр. Белоградчик

тел: +359 936 30 01
Работно време: 08:00 – 19:00 часа
Крепостта е един от забележителните исторически паметници в област Видин. В миналото е имала стратегическа роля при отбраната на околността от завоеватели. Крепостта е добре запазена и достъпна за туристи.


 Късноантична крепост
 "Кастра Мартис"
гр.  Кула
"Кастра Мартис" е късноримска крепост, чиито останки се намират в днешния град Кула, в Северозападна България. Крепостта е част от  Римската империя. Построена е през управлението на император Юстиниан I като част от крепостната система, отбранявала границите на империята от нашественици.Часовникова кула
с. Чупрене
Часовниковата кула  е построена през 1899 г. от македонски майстори. Тя е една от четирите в България самостоятелни часовникови кули, наред с тези в Берковица, Трявна и Пловдив. Часовниковия механизъм продължава да функционира и днес. 

   

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПО ПРОГРАМА ФАР “ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ