Настоящият документ е изработен с финансовата помощ на Европейския съюз.Отговорността за съдържанието на настоящият документ се носи единствено от  Агенция за регионално развитие и Бизнес център - Видин и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че той изразява възгледите на Европейския съюз.      


 

ОБЛАСТ ПИРОТ

ФЕСТИВАЛИ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


 


Дебели и слаби, 1 април
Традиционна туристическо-спортна манифестация, която се провежда всяка година и по този повод се изготвя специфична програма с известни личности от различни сфери, които изпълняват ролята на съдия на футболен мач между отбори на дебели и слаби. Неразделна част от празника е богата на хумор и музика програма.

 Изложение на книгите и графиката, февруари – продължава 7 дни
Мястото на провеждането на изложението се състой в хотел “Пирот”, днес това е един от четирите най-големи изложения в света от този тип.

 Джурджевдански събор, 6-10 май
Мястото на провеждането на събора е манастира Св.Джордже от 16 век в село Темска, който се отбелязва с богата културно-забавна програма. В някои години е бил международен, като е имало гости и участници от други страни.

 

 

Бал на риболова, януари – продължава 1 ден
Бала е изключително характеристичен и атрактивен, с богата културно-развлекателна програма, в която участват личности от всички сфери на живота. Дава се и награда за най-успешен улов.

 Бал на Ромите, края на януари – началото на февруари

Отличава го изключително богата културно-забавна програма от този край.На този бал се избира Мис Вечер.

 Международно изложение на кашкавала, 28 август
Провежда се в Млекарското училище, при посещението на което посетителите имат възможност да се запознаят с постиженията, възможностите и традициите са правене на кашкавал. Посетителите имат възможност и да видят музея на кашкавала, който
 се намира в Музея на килимите, който се намира в самото училище.

 

 

Традиционен Пиротски Панаир, 28 август – 1 септември
Това със сигурност е един от най-старите празници по този край. В миналото се е наричал “Пиротски панаир’ и е бил надлъж и шир известен поради продажбата на пиротски килими и други производства.

 Пиротско лято, трае около месец през лятото

Предишното име на този празник е било “Лемек”, “АГОРА” и др., но целта му винаги е била да забавлява хората от този край. В зависимост от годината, продължителността му е различна, но почти винаги е била приблизително еднаква. Пиротското лято изобилства от културно-исторически програми, които основно се представят вечер.
Има много гости и участници от всички сфери на живот. Мястото на провеждане на панаира е в целия град

 

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПО ПРОГРАМА ФАР “ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ