Настоящият документ е изработен с финансовата помощ на Европейския съюз.Отговорността за съдържанието на настоящият документ се носи единствено от  Агенция за регионално развитие и Бизнес център - Видин и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че той изразява възгледите на Европейския съюз.      


 

ОБЛАСТ НИШ

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ -> РЕЛИГИОЗНИ ОБЕКТИ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


 


ЕПИСКОПСКА Ц
ЪРКВА СВ. ПРОКОПИЙ

По исторически данни в Ниш в края на XI век е съществувала епископска църква Свети Прокопий, в която са се съхранявали мощите на палестинския мъченик от времето на цар Диоклециан. Точното местонахождение и вида на църквата не са известни, защото не са съхранени, но съществуват данни за нейното съществуване и през  XIII век.

 

 


СТАРА Ц
ЪРКВА СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН

През XII век след археологически находки е намерена малка църква, недалече от построената вече църква посветена светеца. Според писанията на Стефан Първовенчани храма е изграден от неговия баща Стефан Неманя.

 


Латинска църква
Над село Горни Матеявач, на бърдото наречено Метох, се намира най-красивата стара конструкция ма Ниш и Нишка област – църквата Света Троица, позната като Латинска църква. Изградена и по искане на местния управител през първата половина на XI век по време на византийско владичество по тези места.

 


Манастир Света Богородица
Манастира Св. Богородица се намира в живописната територия на Сичевачка клисура в падината Подвиса под Голем камен, Изграден и изографисан през 1644г.Манастриския комплекс се състои от църква посветена на Св.Богородица, манастирски конак от 1880г ( обновен през 1994г.), чешма от 1883г., камбанария с две камбани от 1880г. Новият конак е изграден през 1970г.Със особеностите на своите изображения и уникални иконографски фрески Св. Богородица се характеризира като типичен манастир от средата на XVII век.

 


Църква Св. Никола

Днешната църква Св. Никола на Светониколско бърдо е изградена върху останките на ранна, стара, най-вероятно средновековна сграда, може би върху основите на църквата Св.Прокопий. Църквата е била изградена, унищожена и отново изградена през 1722г, превърната в джамия през 1737г., разрушена 1863/64 и по-късно отново изградена като джамия. През 1878г е осветена като църква.

 

 

 

Катедрален Храм в Ниш
Църквата в Ниш е била построена е периода от 1857 до 1872 (преди осводобождаването на Ниш от турците). Дело е на майстора Андрее Дамняновичот Прилеп, Македония. Църквата има трикорабна правоъгълна основа с пет кубета и масивна камбанария над входната част, която е пристроена през 1937г. В архитектурата се усеща влиянието на сръбско-византииския стил и динамичен барок, така че църквата заема важно място в развитието на модерната архитектура в Сърбия.

 

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПО ПРОГРАМА ФАР “ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ