Настоящият документ е изработен с финансовата помощ на Европейския съюз.Отговорността за съдържанието на настоящият документ се носи единствено от  Агенция за регионално развитие и Бизнес център - Видин и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че той изразява възгледите на Европейския съюз.      


 

ОБЛАСТ НИШ

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ -> КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


 


Крепост

На брега на Нишава, върху останките на римски военен лагер, а след това римския град Найса, върху основите на разрушена византийска и средновековна крепост, турците в началото на 18 век са изградили величествена крепост. Изграждането на крепостта е продължило от 1719-1723г. с помощта на местното население, цариградски каменоделци и зидари. Освен добре запазените крепостни стени и кули, вътре в крепостта са съхранени и редица обекти от различни периоди: арсенал, хамам, Джамията на Бали – бей, оръжейната и затвор от турско време.  

 


Медиана

Антично селище на пътя Ниш-Нишка Баня, което е доказателство за богатството и красотата на царствения Найса. Открити са съхранени останки от палата с перистил, луксозни вили с подова мозайка, сакрални места ( зала за покръстване), административни сгради, терми, цистерни за вода и други сгради, които свидетелстват за културата и разкоша на Найса от времето на царуването на цар Константин.

 


Чегар

На мястото на което се е провела Чегарската битка за първи път
на 4 юли 1878 г. се поставя следния надпис: “На войводата Стеван Синджелич и неговите безсмъртни юнаци, които славно загинаха тук на 19 май 1809 година нападайки Ниш.Княз Милан М. Обренович IV и неговата храбра войска освободила ги на 29 декември 1877г. със завладяването на Ниш.”Днешния паметник във вид на кула – символ на бойния дух – е изграден на 1 юни 1927 г. по повод петдесетгодишнината от освобождаването на Ниш от турците. 

 

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПО ПРОГРАМА ФАР “ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ