Настоящият документ е изработен с финансовата помощ на Европейския съюз.Отговорността за съдържанието на настоящият документ се носи единствено от  Агенция за регионално развитие и Бизнес център - Видин и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че той изразява възгледите на Европейския съюз.      


 

ОБЛАСТ МОНТАНА

ФЕСТИВАЛИ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


 


Международен фолклорен фестивал "Монтана"
Провежда се ежегодно, в рамките на празника на град Монтана.


Празник на град Монтана
Провежда се  в деня на "Свети дух". Празникът започва с
 литургия в храма “Св. Св. Кирил и Мегодий”, с тържествен водосвет и слово на кмета.


Международен детски фестивал на изкуствата "Лачени обувки"
Провежда се ежегодно в гр. Берковица в началото на месец юни. „Лачени обувки” стартира през 1992 г. като песенен фестивал. През 1994 г. фестивалът получава статут на национална проява и е вписан в Националния културен календар.


 
Международен фолклорен събор "Ашиклар пее и танцува"
Провежда се ежегодно в гр.Берковица в началото на месец юли. Фолклорният събор е един от най-старите в България. Неговото начало е през август 1936г., като събор-надпяване на съставите от берковска околия.
 


Рокфестивал "Берксток"
Провежда се ежегодно в гр. Берковица, между 11 и 17 юли.
Концертите се провеждат на огромна поляна на три сцени. През изминалите години рокфестивалът си спечели славата на един от най-популярните летни фестивали.


Празник на берковския балкан
Провежда се ежегодно в Берковица, в първата събота на месец август.


Празник на гр.Берковица
Провежда се  на 8 септември. Организират се различни културни и спортни мероприятия.
 


Празник на гр.Лом
Провежда се  на 17 септември. В рамките на празника се организират панаирни дни в град Лом. Последната събота и неделя на юни се организира мото събор в местността "Стрелбището".

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПО ПРОГРАМА ФАР “ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ