Настоящият документ е изработен с финансовата помощ на Европейския съюз.Отговорността за съдържанието на настоящият документ се носи единствено от  Агенция за регионално развитие и Бизнес център - Видин и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че той изразява възгледите на Европейския съюз.      


 

ОБЛАСТ МОНТАНА

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ -> ПРИРОДНИ КРАСОТИ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


 


Връх Ком
Наричат го още Големия Ком. Висок е 2016 м. На изток от него се издигат Средният Ком (1985 м) и Малкият Ком (1959 м). Западните, южните и източните склонове на Комовете представляват необятни пасища, по които пасат големи стада овце и едър рогат добитък.

 


Копренска екопътека
Намира се в Западна Стара планина, под връх Копрен. Попада в землището на град Чипровци и село Копиловци, където е и изходния пункт. Замислена е като представителна за Северозападна България - еталон за чиста природна среда.    

 


Екопътека „Деяница"
Екопътека „Деяница" - маршрутът описва пълен кръг с изходна точка хижа Явор /на 7 км. от Чипровци/; продължителност  на прехода 7.30 часа.

 


Пещерата „Мишин камък”
Пещерата „Мишин камък” до с. Горна Лука е природна забележителност в дъбова гора. Пещерата е интересна с подземните си езера и рядко красиви сталактити и сталагмити.

 


Чипровският водопад
Чипровският водопад не е голям, но се намира в изключително живописна местност. Водата се спуска от около 20 м. височина и гледката е вълнуваща особено през пролетта, когато се топят снеговете.

 


Природен резерват „Горната Кория” - Берковица
Разположен е върху северните склонове на Западна Стара планина в подножието на връх Ком. Общата му площ е 161 ха, от която 146.1 ха залесени и 14.9 ха незалесени. Намира се на надморска височина от 1100 до 1700 м (средно 1500 м) със северно, северозападно и североизточно изложение.

 


Защитена местност "Копрен-Равно буче-Деяница-Калиманица"

Защитена местност "Копрен - Равно буче - Деяница -Калиманица" е с обща площ 536,4 ха горски фонд, обединяваща четири живописни местности в Копиловския дял на Западна Стара планина.

 

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПО ПРОГРАМА ФАР “ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ