Настоящият документ е изработен с финансовата помощ на Европейския съюз.Отговорността за съдържанието на настоящият документ се носи единствено от  Агенция за регионално развитие и Бизнес център - Видин и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че той изразява възгледите на Европейския съюз.      


 
 

МАРШРУТИ

Маршрут 1 -  Kрепостите

1.     Тръгване : гр.БелоградчикБелоградчишка крепост
2.   
Средновековен замък Баба Вида гр Видин
3.     
Късноантична крепост   "Кастра Мартис" гр Кула

Преминаване през граничен пункт Връшка чука

4.  Феликс Ромулиана- (Късеноантичен императорски дворец  Гъмзиград) гр Зайчар
5. Сокоград гр Сокобаня
6. Тимакум Минус
римско укрепление I VI в. гр Княжевац 

 

 Маршрут 2  Манастирите

Тръгване : България гр.Кюстендил

 1.Рилски манастир св. Иван Рилски 20 км от гр Рила
 2.Годечки манастир Свети Дух гр Годеч
 3.Трънски манастир св. Архангел Михаил - 
2 км от гр. Трън

Преминаване през граничен пункт Стрезимировци

  4. Манастир Свети Иван Богослов  - обл Пирот
  5. Манастир Света Богородица -
обл.Ниш
  6.
Църквата Св.Илия    гр Болевац
  7. Църквата Свети Никола -  гр Вране 

 

Маршрут 3 Пътят на виното

 

Тръгване:  България с.Рабиша

1. с.Рабиша Винарска изба Магура
2. с.Руппци Винарска изба Рупци

Преминаване през граничен пункт Брегово

3. с.Раяц Винарска изба Вукашинович
4. с.Роглево Винарска изба Граде

 

 Маршрут 4 Природни красоти

Тръгване : България гр.Белоградчик

1.     
Белоградчишки скали   гр. Белоградчи
2.
     
Пещера Магура с. Рабиша  обл.Видин
3.
     
Чипровският водопад гр Чипровци
4.
     
Пещера Духлата обл. Перник
5.
     
Ждрелото на река Ерма - 3 км от гр. Трън

 Преминаване през граничен пункт Стрезимировци

6.     Вранска Баня гр.Вране
7.    
Сяринска Баня -
52 км от гр.Лесковац
      Пресечинско езеро
10 км от гр.Лесковац
8.    
Водопад Рипалика
близо до гр.Сокобаня
9.    
Езеро Совинач
близо до гр Зайечар
10.
Велика пещера -
7км от гр.Пирот
       Завойското езеро - 
гр.Пирот

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПО ПРОГРАМА ФАР ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ