Настоящият документ е изработен с финансовата помощ на Европейския съюз.Отговорността за съдържанието на настоящият документ се носи единствено от  Агенция за регионално развитие и Бизнес център - Видин и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че той изразява възгледите на Европейския съюз.      


 

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ -> ЧИТАЛИЩА

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


 


Читалище "Братство"
гр. Кюстендил 2500, ул. ”Отец Паисий” 11    
тел: +359 78/52 91 95,
          +359 78/52 52 63 95
През годините читалище „Братство” се утвърждава като важен център за културна дейност на територията на Югозападна България

 


Читалище "Пробуда"

гр. Кюстендил
2500, ул. ”Тинтява” 12
тел: +359 898/57 12 78
Читалище „Подбуда” е създадено през 1961 г., а от 1971 г. се помещава в
специално построена за това сграда. То разполага с клуб, голяма и
 малка зала, сцена,  4 кабинета и библиотека, която се помещава в 3 зали с над 19000
тома разнообразна литература

 


Читалище "Пробуда"
гр. Кюстендил 2500
с. Копиловци,  ул. ”Стоян Тренев”  26   
тел:  +395 7918/ 29 62
Читалището е създадено през 1919 г. Културно-просветната му дейност се състои в организиране на вечеринки и томболи.

 


Читалище "Владимир Димитров-Майстора"
гр. Кюстендил 2500
с. Шишковци
      тел:  +359 7924 / 360
Читалището  е създадено през 1919 г. Развива театрална дейност до 1944 г.
 и има 3000 тома литература. През 1978 г. вече носи името на Майстора и има библиотечен фонд 8000 тома
 

Читалище "Пробуда"
гр. Дупница 2600
 с. Самора ново
тел: +359 7039/ 227
Читалището е създадено през 1927 г. През 1928 г. се състои първото учредително събрание.
 


Читалище "Зора"
гр. Дупница 2600,  пл. ”Свобода” 1
тел: +359 701/ 5 24 30
Читалището разполага с 154 740 тома библиотечен фонд. Художествените
колективи, които работят на територията на читалището са смесен хор "Рилци".
 


Читалище "Лоза
"
гр. Бобошево
2660
      тел: +359 7046 / 25 73
Читалището разполага с 19 000 тома библиотечен фонд. Художествените
колективи които работят на територията на читалището са смесен хор, духова
 музика, театрална група, детски танцов състав, детска вокална група, състав художествено слово, клуб по спортни танци.
 


Читалище "Пробуда"
гр. Кочериново 2640, пл. ”3-ти март”  1
тел: +359 7053/ 20 42
Читалището разполага с 20 000 тома библиотечен фонд. Има три сгради и
пет кабинета, в които работят детска театрална формация и детска танцова
формация - модерни танци.
 


Читалище "Възраждане"
общ. Кочериново 2640,  с. Бараково
тел: +359 7053 / 21 06
Читалището разполага с две зали и три кабинета, в които работят художествени колективи - група за народни танци и мини балет.
 

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПО ПРОГРАМА ФАР “ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ