Настоящият документ е изработен с финансовата помощ на Европейския съюз.Отговорността за съдържанието на настоящият документ се носи единствено от  Агенция за регионално развитие и Бизнес център - Видин и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че той изразява възгледите на Европейския съюз.      


 

ОБЛАСТ БОР

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ -> РЕЛИГИОЗНИ ОБЕКТИ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


 


Църквата Св.Георги в Бор
Църквата Св. Георги е изградена през 8 юли 1940г. е периода на югославския цар Петър II Караджорджевич. Храмът е построен по проект на Андей Клепнина.

 

 


Манастир Буково
Намира се на 3км западно от Неготин, заобиколен от гори. Вярва се, че сградата е строена в периода на цар Милутин в края на 13ти и началото на 14ти век от Никодим втори. Според други схващания манастирът е построен от свещенник Никодим през втората половина на 14ти  век.

 


Манастир Вратна
Манастир Вратна е основан през 14ти век. През 1813г. е опожарен и възстановен през 1817г. Днес е действащ женски манастир. Близо до манастира има ловен дом.

 


Манастир Короглас
Разположен е близо до Негорин над с.Милошево. Счита се че е строен от цар Милутин в началото на 14ти век
Monastery Koroglas

 

 


Църквата на Свети апостоли Иван и Пол в Майданпек

Построена в периода между 1856 и 1858г. от сръбското правителство, което довело експерти и работници от чужбина да работят в мините. За да ги привърже към земята и православната вяра през 1856г правителстово започва да строи църква, училище, жилища и др. Плановете за църквата са направени от художника Урош Кнежевич, който решил да използва швейцарски стил, който бил популярен в Европа по това време, за да направи църквата по-близка до чужденците изповядващи католицизма. Църквата е посветена на светите апостоли Иван и Пол, които са признати за патрон на миньорите. От тогава до днес 12 юли се празнува като празник на мината и църквата.

 

 


Църквата Св. Никола

Има дълга истовия, която съвпада с историята на Долни Милановац. Първата църква на Св. Николай е разположена на остров Порец през 1730г. С преместването на града е била преместена и църквата. Строителството на новата църква продължило от 1880 фо 1845г с помощта на Миша Анастасиевич. Строителството на електроцентралата “Джердап 1” изисквало още веднъж разрушаването на църквата през 1970г. Църквата е построена отнова на ново място и е изпълненна с ценни предмети и останалите стари рисунки от старата църква. Църквата е наследила ценни предмети от старата църква в Порец като евангелие с емайлирани сглобки, сребърен кръст от 1830г. , малко евангелие, сребърна чаша за пречистване и четири ценни икони от
XVIII и XIX век. Насокоро църквата получи кръст от Йерусалимнаправен от кедрово дърво то планината Синай. Части от кръста са направени от прах от пещерата, в която Исус е роден и прах от грома Му.
 

 

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПО ПРОГРАМА ФАР “ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ